Bjela Vrata

RAL vrata radimo u svim vrstama boja. Boje se određuju prema veoma raznovrsnoj RAL karti.
Bijela vrata (RAL vrata) imaju konstrukciju kao i sva ostala vrata iz naše ponude. Vrata prema RAL karti mogu biti ravni i
obli dovratnik.
Kao i kod ostalih modela vrata na raspolaganju imate FALC-ana vrata i AMERIČKI sistem vrata (vrata sa skrivenim
baglamama).
U ponudi imamo sve vrste brava, kvaka, baglama.
Kod svih naših modela vrata u vratnom krilu dolazi ispuna papirna sać, i cjevasta ili puna iverasta ispuna.
Sva vrata se izrađuju prema dimenzijama i potrebama kupca

Stolarkomerc d.o.o. posjeduje nekoliko modela dovratnika, kako je prikazano na presjecima ispod. U ponudi imamo mogućnost izrade dovratnika po želji kupca. Konstrukcija dovratnika je od kompozitnih ploča koje su napravljene u vlastitom postrojenju od masivnog drveta jela/smreka koje se spaja širinski i MDF ploča gustoće 850-950kg/m3.

MOD 001 (B=40mm i B=23mm) Ravni dovratnik sa ravnim lajsinama se izrađuje od kompozitnih ploča i postoje dva modela takvog dovratnik . Prvi model se izrađuje u debljini B=40[mm] a drugi model je prilagođen prostorijama i otvorima kojima je potreban maximalan prolaz (svijetla mjera) i iznosi B=23mm. Postoji mogućnost kombinacije ravnog dovratnika sa oblim lajsinama (MOD 002). Ulazna vrata za stanove u zgradama su izrađeni od kompozitnih ploča B=50[mm]. Ulazna vrata posjeduju sigurnosnu bravu sa zaključavanjem na tri mjesta, dva zaptivača i čelični uložak sa 5 ključeva i špijunkom. Obli dovratnik sa oblim lajsinama se izrađuje od kompozitnih ploča u debljini od B=40[mm]. Postoji mogućnost kombinacije oblog dovratnika sa ravnim lajsinama.

U ponudi imamo i dva modela kliznih vrata. Prvi model su klizna vrata u kazeti koja zahtjevaju predviđen prostor u zidu gdje će krilo da klizi. Drugi model je za otvore gdje nije predviđen prostor i krilo mora da klizi po zidu.

Krila se izrađuju od masivne jela/smreka konstrukcije, ploča MDF-a i različitih ispuna papirne saći, cjevaste iverice ili pune iverice.